wtorek, 5 kwietnia 2011

BORYSZEW

Czy będziemy mieć ruch wzrostowy pod Prawa Poboru?

Czy bazując na wcześniejszych emisjach może być silniejszy ruch pod PP?

Czy warto trzymać akcje Boryszewa długoterminowo?

Co nasz czeka w przyszłości?

 

Osobiście uważam, że Pan Roman Karkosik buduje imperium, które wejdzie do światowej ligi. Oczywiście pierwsze wnioski będziemy mogli wyciągnąc nie wczesniej jak w ok. 2014 r. w którym kierunku to wszytko zmierza.
 
Czego oczekuje od kursu?

Wzrost pod PP do poziomu 2,38 (wersja minimalistyczna) i w przypadku przejścia ruch na 2,5 i 2,75 (wersja optymistyczna).

 
Poukładajmy fakty:

Boryszew wyemituje akcje z PP

Kapitał zakładowy spółki zostanie podwojony. Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 0,10 zł.
Oznacza to, że z emisji 1,13 mld akcji serii G spółka pozyska maksymalnie 112,8 mln zł brutto.
Za każdą dotychczas istniejącą akcję przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji nowej emisji.
Dniem ustalenia prawa poboru jest 15 kwietnia.

Więcej o emisjach z PP

Co w spółce się dzieje?

11 LUTY 2011:

BORYSZEW RB 15/2011 Złożenie oferty wiążącej na zakup Grupy SaarGummi z branży automotive

 Pełny komunikat

 

Pamietajmy jednak, że włączył się Chiński tajemniczy inwestor do gry. Info za niecałe 10 dni:

Büschfeld: Investor mit Interesse an Saargummi

Das chinesische Unternehmen "Chongaing Light Industry & Textile Holding" (CQLT) ist nach einem Bericht der Bild-Zeitung am insolventen Autozulieferer Saargummi in Büschfeld interessiert.

Demnach soll die CQLT bereit sein, rund 100 Millionen Euro für Saargummi zu bieten. In den nächsten zwei Wochen soll sich entscheiden, ob das Unternehmen neuer Saargummi-Besitzer wird.

Das saarländische Wirtschaftsministerium wollte den Zeitungsbericht gegenüber dem SAARTEXT weder bestätigen noch dementieren. Von der Saargummi-Insolvenz sind rund 850 Beschäftigte betroffen.

7 marca 2011 BORYSZEW RB 20/2011 Rejestracja spółki Maflow India

 Pełna treść komunikatu

 

9 marca

BORYSZEW RB 21/2011 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży Automotive 

Pełna treść komunikatu 

 

13 marca 2011

BORYSZEW RB 22/2011 Prognoza wyników

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2011 rok:

Przychody netto ze sprzedaży: 3 936 mln zł
EBITDA: 337 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 240 mln zł
Zysk netto: 176 mln zł

 Pełna treść komunikatu

 

21 marca 

BORYSZEW RB 23/2011 Złożenie oferty warunkowej na przejęcie przedsiębiorstwa Sealynx Automotive Transieres z branży automotive

Pełna treść komunikatu 

 

22 marca 2011 

BORYSZEW RB 24/2011 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży Automotive 

Pełna treść komunikatu 

 

25 marca 

BORYSZEW RB 25/2010 Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow France SA 

 Pełna treśc komunikatu

 

28 marca

Planowane dotacje dla terenów Elany

Artykuł Dotacje dla Elany 


4 kwietnia

BORYSZEW RB 32/2011 Złożenie oferty wstępnej na przejęcie Grupy z branży automotive

Pełna treść komunikatu 

 

BORYSZEW RB 33/2011 Podpisanie umowy o zachowaniu poufności spółki z branży automotive 

Pełna treść komunikatu 

 

----------------------------

Jak widać jest tego sporo - co z tego będzie? 

Czas pokaże... i kurs też.


 2 komentarze: