niedziela, 28 sierpnia 2011

BORYSZEW

PRZYGOTOWANIA DO WYBICIA
Zanim dojdziemy do oscylatora ichimoku należy zwrócić uwagę, że na MACD jest wygenerowany na ostatniej sesji sygnał K (histogram wskazuje na początek ruchu wzrostowego) + RSI wyraźnie odżyło i próbuje kierować się ku górze.

Średnia tenkan (czerwona linia) aktualnie prowadzona jest na poziomie 65 groszy - wartu tu odnotować, że w tym miejscu przechodzi też średnia 25 sesyjna.
Jej przebicie uważam za sygnał do otwarcia długiej pozycji i oczekuję ruchu w kierunku średniej kinjun zlokalizowanej na poziomie 74 groszy (aktualnie jej idealnie poziome prowadzenie wskazuje, że powinien być tu spory opór dla byków)

Warto po drodze zwrócić uwagę na lokalny szczyt zlokalizowany na poziomie 72 groszy i poziom  73 groszy (50% zniesienia spadków) - są to bariery podażowe do realizacji zysków.

Wyżej wymienione opory  wskazują, że dopiero ich pokonanie otwiera drogę do ataku na 5 miesięczną linie trendu spadkowego.

Zejście poniżej 60 gr neguje scenariusz wzrostowy i zapowiada test wsparcia na poziomie 54 groszy.

Wzrostom powinno pomóc weekendowe info:

Grupa Boryszewa przejęła aktywa grupy AKT z branży automotive za 14 mln EUR

"Szacunkowa wartość umowy wynosi około 14 mln Euro, na którą to kwotę składają się nabywane aktywa i udziały, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2011 z dnia 30 lipca 2011 r. oraz nabywane zapasy o wartości około 7 mln Euro. Ostateczna cena zapasów może ulec zmianie po zakończeniu procesu ich wyceny wg stanu na dzień 28 sierpnia 2011 r. Dodatkowo Zarząd Boryszew S.A. szacuje, że nastąpi zasilenie kapitałem obrotowym do poziomu 10 mln Euro. Tym samym łączna inwestycja Boryszewa S.A. w międzynarodową grupę przedsiębiorstw i spółek AKT z branży automotive wyniesie ok. 24 mln Euro" - podano w komunikacie. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz