sobota, 19 listopada 2011

GETIN BANK


Propozycja pod rajd św. Mikołaja
  5 z 7 

FORMACJA ODWRÓCONEGO MŁOTA
Czekamy na potwierdzenie


Kurs wspiera się na sierpniowym dołku (7,37) i na tych poziomach popyt jest aktywny. 
Histogram MACD + RSI wyglądają obiecująco jesli powiążemy to z formacją odwróconego młota.

Wsparcia: 7,37 - 6,78 - 6,22

Opory: 7.62 - 7,80 - 8,00 - 9,03

Odwrócony młot jest formacją odwracającą trend spadkowy. 
Pojawia się on w trendzie spadkowym i sugeruje możliwość zmiany kierunku trendu. 
Tak jak w przypadku większości formacji składających się z jednej lub dwóch świec, ważne jest uzyskanie potwierdzenia, w tym wypadku potwierdzenia wzrostu. 
Może się ono pojawić na przykład w postaci otwarcia kolejnej sesji powyżej korpusu odwróconego młota. Ponieważ zamknięcie miało miejsce w pobliżu kursu minimalnego, a tymczasem kurs wzrósł do poziomu znacznie wyższego, potwierdzenie staje się niezwykle ważne.

Źródło: ING Securities Edukacja


WSPÓŁCZYNNIK BETA 
czyli 
AGRESYWNOŚĆ GETINU

Dodatkowo zwracam przy tej spółce na współczynnik beta wynoszacy 1,40.
Zgodnie z definicją, jeżeli współczynnik beta danej akcji jest większy niż 1 , to stopa zwrotu tej akcji wzrasta (lub spada) w przybliżeniu o więcej, niż stopa zwrotu czynnika objaśniającego - indeksu giełdowego (jest to tzw. walor agresywny). Zatem należy ten walor posiadać w czasie dobrej koniunktury i nie należy go posiadać w czasie złej koniunktury. 

MAGIA GRUDNIA 

Od 2004 roku Getin sprawuje się świetnie w ostatnim miesiącu roku. 

Rok 2003  -1,8 %
Rok 2004 +24,2%
Rok 2005 +29,5%
Rok 2006 +0,7%
Rok 2007 +7,2%
Rok 2008 +5,1%
Rok 2009 +8,5%
Rok 2010 +3,4%
Rok 2011 ? %

Grudzień jest najlepszym miesiącem (+7,0%) obok stycznia (+9.6%) i marca (7.8%) do inwestycji w walory Getin Banku. 
(dane w nawiasie - mediana od 2001 roku).

NIEDOWARTOŚCIOWANIE

C/WK na poziomie 0,88 wskazuje na niedowartościowanie zarówno na tle sektora bankowego (1,13) jak i szerokiego rynku (1,22).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz